Wda Wierzyca Wietcisa Radunia Słupia Bałtyk
OPIS RZEKI WIERZYCYRzeka Wietcisa jest lewostronnym, największym dopływem Wierzycy o długości około 46,6 km. Uchodzi do Wierzycy dwoma ramionami w ,iejscowości Czysta Woda na 93 km rzeki Wierzycy.

Powierzchnia zlewni rzeki Wietcisy wynosi około 284,6 km2 z Rutkownicą i Strugą spod Trzcińska. Rzeka Wietcisa wypływa z rejonu Jeziora Przywidzkiego. Rzeka przepływa przez krajobrazu morenowy silnie meandrując. W górnym biegu rzeka wykorzystuje odcinki rynnowe, częściowo zatorfione lub wysłane madami. Ze względu na szczególne walory przyrodnicze część zlewni należy do obszarów chronionego krajobrazu. Spławna od 25 km.